Agama Tirta, Bali, Putopisi

Bali-religija vode – Agama Tirta

bali_relegija_vode_sveta_voda

Šta je subak ?

 • Subak je tradicionalni sistem za navodnjavanje pirinčanih polja.
 • Upravljanje subakom i vodenim tokovima je pod nadležnošću sveštenika u vodenim hramovima.
 • Svaki subak upravlja svojim kanalima i terasama ali zajedno koordiniranju i sa ostalima. Za uspešnu održivost sistema navodnjavanja potrebna je uzajamna koordinacija svih učesnika.
 • U hramu se donose odluke o sejanju useva, finansiranju, navodnjavanju.

Pura Ulu Danu hram na Baliju

 • Centralni vodeni hram Pura Ulu Danu nalazi se na vulkanskom jezeru Batur.

Jezero Batur Bali

Balinežani veruju da u jezeru Batur živi Devi Danu, boginja jezera, vode, plodnosti i prosperiteta koja iz vulkanskog jezera prenosi vodu kanalima do pirinčanih polja

Rituali u hramovima na Baliju

 • Jednom godišnje sveštenik deli vodu farmerima koju blagosilja boginja Devi Danu. Rituali u hramovima pokazuju harmoničan odnos među ljudima, harmoničan odnos između ljudi i prirode i između ljudi i boga.
 • Sveštenik najpre skuplja vodu sa vulkanskog jezera i priprema je za deljenje farmerima. Poziva farmere da dođu u glavni hram.

Običaji na Baliju

 • Predstavnici farmera, noseći darove, odlaze na planinu, u hram, po svetu vodu.
Seoski hram Bali
 • Sveštenik daje vodu farmerima koja se nalazi u bambusovim kontejnerima koju oni vraćaju nazad, u seoski hram.
 • U seoskom hramu – sveštenik meša svakodnevnu vodu sa svetim vodama i deli je farmerime koji je nose u porodični hram.
 • U porodičnom hramu – farmeri dele svetu vodu među rodbinom.
 • Svi meštani ostrva svetom vodom orošavaju pirinčana polja.