All posts filed under: Dolmabahče palata – Topkapi dvorac – Istanbul

topkapi_dvorac

DOLMABAHČE PALATA – TOPKAPI DVORAC – Istanbul

Istorijski grad koji leži na ostacima vizantijskog Konstantinopolja, na preko 100 cisterni koje su snabdevale vodom nekadašnje Vizantijsko carstvo, privlači kulturom, mirisom i mistikom. Istanbul Koji je najveći grad u Turskoj ? Koje su dve najpoznatije palate u Istanbulu ? Na izuzetno povoljnom geografskom položaju, izuzetno izgrađen i utvrđen, nalik na Rim, bio je kolevka pravoslavlja. Sultan Mehmed Osvajač, inteligentan Osmanlija, nije rušio Carigrad, tada već dosta urušen i međusobnim sukobima unutar samog vizantijskog carstva, već je podigao džamije i učvrstio simbole vere na ostacima Konstantinopolja. Vekovima se grad naseljavao raznolikim nacionalnostima tako da je današnji Istanbul najveći i najnaseljeniji grad u Turskoj, njen privredni, finansijski, istorijski i kuturni centar.