LETOVI, Prtljag u avionu

PRTLJAG U AVIONU – Na kilogram i na kofer

Kako se obračunava avionski prtljag ?


Postoje dva načina obračunavanja avionskog predatog prtljaga. Jedan način obračunavanja je na KILOGRAM, težinski koncept a drugi način obračunavanja je na KOMAD.

 • Kada je obračunavanje prtljaga na kilogram, uglavnom u ekonomskoj klasi, dozvoljena kilaža predatog kofera je 20 kilograma. A vi tu kilažu koja je dozvoljena možete rasporediti u koliko god hoćete kofera.

 • Kada je obračunavanje prtljaga na komad, tada se predati prtljag računa kao jedan komad. A to znači, da kod većine avio kompanije možete predati jedan komad, tj. jedan kofer do 23 kg. Kofer ne sme prelaziti 23 kg i mora imati neke utvrđenje dimenzije kako bi u avion išao potpuno besplatno.
 • Kod najvećeg broja avio kompanija kada se saberu sve tri dimenzije kofera : dužina, visina i širina, ne smeju da pređu 158 cm.

Koliko se kofera može besplatno uneti u avion u EKONOMSKOJ klasi ?


U avion besplatno možete uneti kofer uglavnom do 23 kg težine sa dimenzijama čiji zbir ne prelaze 158 cm.

Koliko se kofera može besplatno uneti u avion u BIZNIS klasi ?


 • Prtljag u avionu

  U biznis klasi

  putnicima je dozvoljeno da čekiraju nešto više prtljaga. Ako je težinski koncept, putnici mogu predati kofer težine uglavnom do 32 kg, a ako je obračunavanje na komad, u avion mogu uneti 2-3 kofera.

U BIZNIS KLASI je dozvoljena težina kofera do 32 kg a kod nekih avio prevoznika i do 40 kg.


Prtljag u avionu

Koje su privilegije frekventnih putnika ?

Frekventni putnici

– putnici koji imaju više nivoa članstva, obično kod avio kompanija imaju privilegije, u smislu dozvoljene besplatne količine prtljaga.
Uobičajeno je npr. da imate uslove predati besplatnu količinu prtljaga u ekonomskoj klasi kao da putujete biznis klasom.

Šta je to ručni prtljag ?

Ručni prtljag

je prtljag koji ide sa vama u putničku kabinu. To može biti kofer određenih dimenzija, lična torba, laptop, aktentašna, kaput, štap.


Koje su DIMENZIJE ručnog prtljaga koji se može uneti u avion ?

Ručni prtljag mora imati određene dimenzije, uglavnom je dimeznije 55cm x 40cm x 27cm.

Koja je dozvoljena TEŽINA ručnog prtljaga koji se može uneti u avion ?

Ručni prtljag u zavisnosti od propisa avio kompanije može da teži 7 kg, 8 kg (uglavnom), ili 10 kg.


Kako uneti invalidska kolica u avion ?

 • Kod nekih avio kompanija moguće je u zavisnosti od slobodnog raspoloživog prostora u putničkoj kabini, kao ručni prtljag uneti invalidska rasklopiva kolica kao i rasklopiva kolica za bebe.

Muzički instrumenti kao ručni prtljag u avionu ?

 • Takođe, kao ručni prtljag možete uneti muzičke instrumente ako su njihov broj, dimenzije i težina sa zaštitnom kutijom u skladu sa propisima avio kompanije.

Kako uneti vilončelo u kabinu aviona ?

Violončelo, gitaru ili npr. zvučnike možete uneti u kabinu aviona tako što ćete kupiti dodatno sedište za instrumente.

Kako uneti muzičke instrumente u avion ?

 • Muzičke instrumente

  možete uneti u avion i kao predati prtljag po važećim propisima avio kompanije.

Prevoz velikih muzičkih instrumenata avionom ?

 • Treba napomenuti da za prevoz velikih instrumenata treba unapred rezervisati sedište i najaviti avio kompaniji prtljag.