LETOVI, Prtljag u avionu

PRTLJAG U AVIONU – Na kilogram i na kofer

prtljag u avionu na kilogram i na kofer

Prtljag u avionu

Kako se obračunava avionski prtljag ?


Postoje dva načina obračunavanja avionskog predatog prtljaga.
Jedan način obračunavanja je na KILOGRAM, težinski koncept. Drugi način obračunavanja je na KOMAD.

 • Kada je obračunavanje prtljaga na kilogram, uglavnom, u ekonomskoj klasi, dozvoljena kilaža predatog kofera je 20 kilograma. A vi tu kilažu koja je dozvoljena možete rasporediti u koliko god hoćete kofera.
 • Kada je obračunavanje prtljaga na komad, tada se predati prtljag računa kao jedan komad. A to znači, da kod većine avio kompanija možete predati jedan komad, tj. jedan kofer do 23 kg. Kofer ne sme prelaziti 23 kg i mora imati neke utvrđenje dimenzije kako bi u avion išao potpuno besplatno.
 • Kod najvećeg broja avio kompanija kada se saberu sve tri dimenzije kofera : dužina, visina i širina, ne smeju prelaziti 158 cm.

Koliko se kofera može besplatno uneti u avion u EKONOMSKOJ klasi ?


U avion BESPLATNO možete uneti kofer, uglavnom, do 23 kg težine sa dimenzijama čiji zbir ne prelazi 158 cm.

Koliko se kofera može besplatno uneti u avion u BIZNIS klasi ?


Prtljag u avionu

 • Biznis klasa

  U biznis klasi je putnicima dozvoljeno da čekiraju nešto više prtljaga. Ako je TEŽINSKI koncept, putnici mogu predati kofer težine uglavnom DO 32 KG, a ako je obračunavanje na KOMAD, u avion mogu uneti 2-3 KOFERA.

U BIZNIS KLASI je dozvoljena težina kofera do 32 kg a kod nekih avio prevoznika i do 40 kg.


Prtljag u avionu

Koje su privilegije frekventnih putnika ?

Frekventni putnici

Putnici koji imaju više nivoa članstva, obično kod avio kompanija imaju privilegije, u smislu dozvoljene besplatne količine prtljaga.
Uobičajeno je npr. da imate uslove predati besplatnu količinu prtljaga u ekonomskoj klasi kao da putujete biznis klasom.


Šta je to ručni prtljag ?

Prtljag u avionu

Ručni prtljag

je prtljag koji ide sa putnikom u putničku kabinu. To može biti :

 • kofer određenih dimenzija
 • lična torba
 • laptop
 • aktentašna
 • kaput
 • štap.

Koje su DIMENZIJE ručnog prtljaga koji se može uneti u avion ?


Ručni prtljag mora imati određene dimenzije. Uglavnom je dimeznija : 55 cm x 40 cm x 27 cm.

Koja je dozvoljena TEŽINA ručnog prtljaga koji se može uneti u avion ?

Ručni prtljag u zavisnosti od propisa avio kompanije može da teži 7 kg, 8 kg (uglavnom), ili 10 kg.


Kako uneti invalidska kolica u avion ?

 • Kod nekih avio kompanija moguće je u zavisnosti od slobodnog raspoloživog prostora u putničkoj kabini, kao ručni prtljag uneti invalidska rasklopiva kolica kao i rasklopiva kolica za bebe.

Prtljag u avionu

Muzički instrumenti kao ručni prtljag u avionu ?

 • Takođe, kao ručni prtljag možete uneti muzičke instrumente ako su njihov broj, dimenzije i težina sa zaštitnom kutijom u skladu sa propisima avio kompanije.

Kako uneti vilončelo u kabinu aviona ?

Violončelo, gitaru ili npr. zvučnike možete uneti u kabinu aviona tako što ćete kupiti dodatno sedište za instrumente.

Kako uneti muzičke instrumente u avion ?

 • Muzičke instrumente

  možete uneti u avion i kao predati prtljag po važećim propisima avio kompanije.

Prevoz velikih muzičkih instrumenata avionom

 • Treba napomenuti da za prevoz velikih instrumenata treba unapred rezervisati sedište i najaviti avio kompaniji prtljag.