Bali, Mistični Bali, Putopisi

Bali – Mistično “OSTRVO BOGOVA” – Bali Indonezija

bali ples ceremonija

Religija na Baliju

  • Balinežanska religija se bazira na hinduizmu ali sadrži animalistička verovanja o obožavanju predaka (osnivač sela je posle smrti slavljen kao svetac).

Svaka kuća ima hram.

  • Svako selo ima najmanje tri hrama. Grade se na planinama, u dolinama, na obalama. I svaki hram je različit. Iako jedinstveni, hramovi imaju i nešto zajedničko: spoljašnje dvorište koje služi za odmor, održavanje ceremonija, pripremu za verske obrede i unutrašnje dvorište, utočište svetinjama, rezervisano za molitve u kojem se nalaze tronovi bogova i gde turisti ne mogu ući.

bali hram Darovi u hramu, Tirta Empul, Bali, Indonezija